Traduceri din romana in spaniola

POLITICA COMPANIEI


Ne angajăm să respectăm principiile practicilor de afaceri responsabile din punct de vedere social și să respectăm interesele tuturor actorilor implicați în zona de influență a lui Idiomatic: inclusiv lucrătorii, clienții, utilizatorii, furnizorii, deținătorii de acțiuni și comunitatea în general.
traduceri in/din engleza

COD DE ETICA


Valorile Idiomatic sunt onestitatea și integritatea.

Îmbunătățirea permanentă a serviciilor

Idiomatic pledează pentru îmbunătățirea și dezvoltarea profesională continuă a tuturor colaboratorilor săi.


traduceri bucuresti